10 December 2003

TDC's skatteeventyr

Jeg troede oprigtigt talt Politiken havde sat en forkert overskrift på, da jeg læste dagens interview med TDC's topchef Henning Dyremose (jeg kan desværre ikke linke til artiklen, da avisen har valgt ikke at lægge den på nettet). I dagens artikel fik Dyremose lejlighed til at udtale sig om TDC's kreative skattetænkning, der blev åbenbar i sidste måned. Kort fortalt har TDC udnyttet et hul i skatteloven ved at oprette et skuffeselskab på Cayman Islands (!) og fiktivt solgt teleudstyr for milliarder for at leje udstyret tilbage (og muligheden for at købe sine egne centraler tilbage for 1 kr. efter 10 år). Dermed har TDC fået skattefradrag på udstyret, samt provision på 225 millioner fra amerikanske investorer (se her for en uddybning af sagen). Overskriften på artiklen var iøvrigt "Han ville gøre det igen".

Moral og erhvervsliv
TDC har fået meget (negativ) omtale pga. sagen, fordi man bevidst har spekuleret i et "hul" i lovgivningen. Der er ikke noget ulovligt i affæren (TDC har spurgt skattemyndighederne inden man foretog sig noget), men man kan med rette stille spørgsmål til det moralske i sagen. På trods af den enorme omtale sagen har fået i medierne, udtaler Henning Dyremose i dagens avis, på spørgsmålet om han ville have handlet anderledes hvis han fik chancen: "Ikke det fjerneste..." Han siger videre, på spørgsmålet om hvad han tror TDC's aktionærer tænker om sagen: "Jamen, de vil da sige, at det er helt forkert, hvis en virksomhedsledelse af sig selv ud fra en eller anden slags moralsk betragtning opgav at tage de fradrag, som de lovligt kan få, og som myndighederne har sagt ok til..."

Læs venligst ovenstående udtalelse een gang til! Det er da chokerende læsning! Det er ifølge Dyremose forkert, at en ledelse ud fra en moralsk betragtning ikke skulle udnytte enhver muligheder inden for loven, til at berige virksomhedens aktionærer. Det er her kæden, efter min bedste overbevisning, springer af. Hvis ikke en virksomheds øverste ledelse skal kunne tage moralske eller etiske hensyn ud fra virksomhedens værdisæt eller, i mangel af bedre, personlige værdier, hvad er det så lige der er ledelsens job? Det, at handle ud fra at sæt værdier - kald det moralske eller hvad ved jeg - handler jo netop om, at gøre det bedste vor virksomheden, således at alle interessenter og ikke kun aktionærer bliver tilgodeset. Fx kan man godt forestille sig, at der er en del af TDC's medarbejdere der ikke synes det er så sjovt at fortælle hvor de arbejder, hvis de skal forsvare Dyremoses synspunkter til familie-julefrokosten.

Det er ærgeligt for dansk erhvervsliv at Henning Dyremose (og andre topchefer) endnu ikke har forstået de signaler de får smidt i hovedet, hver gang de forsvarer . TDC har som alle virksomheder med respekt for sig selv et sæt værdier (om de så efterleves er en anden sag). Dyremose peger selv på sætningen "Vi påtager os et kulturelt, socialt og miljømæssigt ansvar, der ligger ud over lovgivningens krav". Dertil kan man kun sig, atvis TDC virkelig mente hvad de sagde i deres værdigrundlag, så siger det sig selv, at de ikke burde udnytte utilsigtede huller i lovgivningen. For det går jo ud over familien Danmark og dermed TDC's egne kunder og samarbejdspartnere. Men lad Dyremose få det sidste ord, for som han selv siger: "Her står intet om skattelovgivningen..."