24 August 2008

Studiestart 1008

Så er det tid til studiestart igen...
Jeg har derfor, i min ambitiøse kådhed, bestemt mig for at starte min blog op igen (har holdt pause "et par år"). Måske i en naiv forestilling om, at jeg kommer bedre i kontakt med mine studerende når de har muligheden for at læse hvad der foregår inde i hovedet på deres underviser?! - Og samtidigt at jeg får masser af tid til at skrive om aktuelle emner, som om jeg ikke havde nok at se til i forvejen... ;-)

Jacob